Frigør lejemål ved fraflytning

Når en lejer flytter ud, kan du frigøre lejemålet i Boligmanager, så lejeren ikke længere modtager opkrævninger, og du kan oprette en ny lejer på lejemålet.


Step 1: Gå til lejemålet og Nuværende lejer vælg Overblik. Klik derefter på Muligheder og vælg Frigørelse


Step 2: Indtast datoen hvor opsigelsen blev modtaget samt datoen hvor lejeaftalen frigøres.