top of page

Standardkladde

Standardkladden anvendes til daglig bogføring på selskabs-, ejendoms- og lejerniveau. Du kan her vælge de konti, som skal debiteres/krediteres med hinanden.

Sådan laver du en simpel bogføring

Nedenstående er et eksempel på og en guide til, hvordan du laver en simpel bogføring.

Første postering

  • Angiv datoen for betalingen

  • Indlæs dit bilag som PDF. Den kan trækkes direkte over fra en mail eller fra skrivebordet

  • Vælg selskab/ejendom hvor posteringen skal bogføres

  • Vælg en bogføringskonto

  • Angiv en bogføringstekst

  • Angiv om beløbet skal bogføres i debet eller kredit

Anden postering

  • Vælg selskab/ejendom/lejer hvor posteringen skal modposteres

  • Vælg en bogføringskonto

  • Angiv bogføringstekst

  • Beløbet vil automatisk føres modsat i debet/kredit


Mellemregninger

Bogføres der mellem selskabet og ejendommen, vil der automatisk ske en mellemregning mellem selskab/ejendom. Du har mulighed for at tage et preview, inden bogføringen foretages for at se mellemregningen. De er markeret med blå skrift i preview.


Du har ligeledes mulighed for at bogføre en faktura ud på flere udgiftskonti ved at tilføje flere linjer i transaktionen.


Når debet/kredit stemmer, kan du bogføre posteringen.


bottom of page