top of page

Skift fra BS-web til BS med indbetalingskort (Boligmanager som dataleverandør)

Du vil her blive vist, hvilke steps, du skal igennem for at skifte fra BS-web til almindelig BS med indbetalingskort.


1. Login


2. Virksomhedsoplysninger

 • Indtast navn og kontaktoplysninger på den primære kontaktperson i jeres virksomhed.​

 • Betalingsservice henter p-nummer fra cvr-registeret. Hvis du har flere p-numre, skal du vælge den på listen, du vil bruge.


3. Udfyld underskrivere og ejerforhold

 • Angiv en tegningsberettiget, som underskriver ved at klikke på: Tilføj en underskriver.

 • Tilføj reelle ejere. Du skal indtaste den/de ejere som er listet i cvr-registeret. Bemærk du skal benytte cpr-nr. ved indtastningen.


4. Vælg produkt​

 • Vælg Betalingsservice, og sæt flueben i feltet Betalingsservice med indbetalingskort. Dette produkt giver dig mulighed for at lave automatiske opkrævninger via Boligmanager.

 • Indtast dit FI-kreditornummer, som du får oplyst af din bank.


5. Øvrige oplysninger/Vælg dataleverandør

 • Udfyld felterne.​

 • Ved Dataudveksling med Betalingsservice er det vigtigt, at du vælger Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator.

 • Skriv Boligmanagers CVR-nummer: 41643080

 • Angiv Boligmanager ApS som dataleverandør/administrator

6. Fakturering

 • Skriv det registrerings- og kontonr., Betalingsservice skal trække deres gebyrer fra.

 • Vælg om du ønsker særskilt gebyrkonto.

 • Vælg om din aftale med Betalingsservice skal afregnes med eller uden abonnement.

*Hvis din Betalingsserviceaftale KUN skal anvendes til advisering af FI-indbetalinger, skal du vælge Uden abonnement.

*Hvis aftalen skal anvendes til automatiske træk, kan det bedst betale sig at vælge Med abonnement, når der er over 2000 automatiske træk via Betalingsservice.

 • Vælg hvordan I ønsker at modtage fakturering fra Betalingsservice.

*Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og du dermed kan modtage og behandle elektroniske fakturaer, vælg så Få tilsendt fakturaen elektronisk (EAN-faktura), og skriv jeres EAN-nr. *Hvis din virksomhed IKKE har et EAN-nr, vælg så Få tilsendt fakturaen som PDF til e-Boks.


 

7. Supplerende oplysninger

VIGTIGT!! Ved feltet: Bemærk, skal du kopiere og indsætte hele den følgende tekst:


Daglige leverancer retur til Boligmanager + accept af 605-leverancer:

- Daglig 602 med alle transtyper

- Løbende 603 med til og afgange

- Daglig 621

- Udveksling af alle 605-leverancer med til- og afmelding af BS-aftaler.

- Mandater fra BS-web flyttes med over på ny aftale. • Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen på skærmen angående dette.

 • Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du klikke på Print og afslut ansøgningen. Ansøgningen skal så stemples og underskrives af Jer og Jeres bank. Til sidst sendes den underskrevne ansøgning digitalt til Betalinsservice via linket her og vælg så Send dokumenter.

 • Udfyld formularen og vedhæft den underskrevne ansøgning og klik på Send.


8. Videresend dine oplysninger til Boligmanager.

Når du har fået bekræftet bekræftet dit dataleverandørskifte, skal du videresende selskabets PBS-nummer, FI-nummer og debitorgruppenr til Boligmanager. Har du flere selskaber, skal vi bede dig indtaste alle oplysninger i en excelfil og sende den til [email protected]. *Har du eksisterende lejere (PBS-mandater) der skal flyttes til Boligmanager, skal du samtidigt videresende en excelfil til os med følgende oplysninger:

 • - Lejernes fulde navn

 • - Lejemålets adresse

 • - Lejers PBS-nummer

Har du spørgsmål, kan du altid tage kontakt til Boligmanagers supportteam her.


bottom of page