Skift fra BS-web til BS med indbetalingskort

Denne guide er til dig der ønsker at skifte fra BS-web til almindelig BS med indbetalingskort og til dig, der ønsker at mandaterne (lejerne) skal flyttes med over på den nye aftale, de slipper for at tilmelde sig på ny.

 

Step 1 - Login


 


Step 2 - Virksomhedsoplysninger

 • Indtast navn og kontaktoplysninger på den primære kontaktperson i jeres virksomhed.​


 • Betalingsservice henter p-nummer fra cvr-registeret. Hvis du har flere p-numre, skal du vælge den på listen, du vil bruge. 

Step 3 - Underskrivere

 • Angiv en tegningsberettiget, som underskriver ved at klikke på: Tilføj en underskriver.


 

Step 4 - Ejerforhold

 • Tilføj reelle ejere. Du skal indtaste den/de ejere som er listet i cvr-registeret. Bemærk du skal benytte cpr-nr. ved indtastningen.


 

Step 5 - Vælg produkt​

 • Vælg: Betalingsservice, og sæt flueben i feltet: Betalingsservice med indbetalingskort. Dette produkt giver dig mulighed for at lave automatiske opkrævninger via Boligmanager.


 • Indtast dit FI-kreditornummer, som du får oplyst af din bank. 

Step 6 - Øvrige oplysninger/Vælg dataleverandør

 • Udfyld felterne.​


 • Ved dataudveksling med Betalingsservice er det vigtigt, at du vælger: Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator.


 • Ved "Dataleverandørnummer" skriver du Farpays’s dataleverandør CVR-nr: 00607525


 • Ved "Angiv navn på dataleverandør/administrator" skriver du: Farpay A/S


 

Step 7 - Fakturering

 • Skriv her det registrerings- og kontonr., som Betalingsservice skal trække deres gebyrer fra.


 • Vælg om du ønsker særskilt gebyrkonto.


 • Vælg om din aftale med Betalingsservice skal afregnes med eller uden abonnement. Hvis din Betalingsserviceaftale KUN skal anvendes til advisering af FI-indbetalinger, skal du vælge: Uden abonnement. Hvis aftalen skal anvendes til automatiske træk, kan det bedst betale sig at vælge: Med abonnement, når der er over 2000 automatiske træk via Betalingsservice.

 • Vælg hvordan I ønsker at modtage fakturering fra Betalingsservice. Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og du dermed kan modtage og behandle elektroniske fakturaer, vælg så: Få tilsendt fakturaen elektronisk (EAN-faktura), og skriv jeres EAN-nr. Hvis din virksomhed IKKE har et EAN-nr, vælg så: Få tilsendt fakturaen som PDF til e-Boks.


 

Step 8 - Afslut

VIGTIGT!! Ved feltet: Bemærk, skal du kopiere og indsætte følgende tekst:


Punkt 1: Leverancer

"Daglige leverancer retur til FarPay + vores accept angående 605-leverancer:

- Daglig 602 med alle transtyper - Daglig 603 + total hver den 15. - Daglig 621

- Vi accepterer, at FarPay skal kunne udveklse alle typer 605-leverancer med Betalingsservice."Punkt 2: Mandater flyttes med over

Jeg benytter i dag Betalinsservice Web og ønsker alle mandater flyttet med over på den nye aftale.
 • Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen på skærmen angående dette.


 • Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du trykke på: Print og afslut ansøgningen. Ansøgningen skal så stemples og underskrives af Jer og Jeres bank. Til sidst sendes den underskrevne ansøgning digitalt til Betalinsservice via linket her her og vælg så: Send dokumenter.


 • Udfyld formularen og vedhæft den underskrevne ansøgning, og tryk på: Send.


Efter ca. 5 hverdage, vil I modtage en velkomstmail med jeres BS-nummer, som du nu skal sende til din kontakt hos Boligmanager eller info@boligmanager.com sammen med og FI-kortnummer. ​ Godt klartet! Du er nu klar til at udsende opkrævninger via Boligmanager. ​​​​ ​