Skift data leverandør

Se her hvordan du skifter dataleverandør til vores leverandørservice Farpay, således opkrævninger kan betales med FI-indbetalingskort og automatiske betalinger i Betalingsservice.


 

Step 1 - Start her

Tryk på linket til betalingsservice her.


 

Step 2 - Oplysninger om kreditoraftale

Indtast dine eksisterende oplysninger


 

Step 2 - Dataleverandør

Under dataleverandør CVR nr. skriver du "00607525" og under Dataleverandør navn skriver du "FarPay".


 

Step 3 - Fuldmagt

Hvis du ikke er kontaktperson eller tegningsberettiget for virksomhedens kreditoraftale i Betalingsservice, skal der vedhæftes en fuldmagt i udfyldt stand. Fuldmagten finder du her


 

Step 4 - Supplerende oplysninger, VIGTIG!!

I kommentarfeltet under supplerende oplysninger kopier og indsætter du følgende tekst du:

Daglige leverancer retur til FarPay + vores accept angående 605-leverancer:

- Daglig 602 med alle transtyper

- Daglig 603 + total hver den 15. i måneden

- Daglig 621

- Vi accepterer hermed, at FarPay skal kunne udveksle 605-leverancer vedrørende

til- og afmelding af automatiske betalingsaftaler medBetalingsservice.


 

Fremtidige FI-indbetalinger

Hvis du allerede modtager dine FI-indbetalinger via Betalingsservice, skal du ikke gøre mere. Hvis du derimod f.eks. henter dine FI-indbetalinger via Netbank, skal du, straks efter at du har fået besked fra Betalingsservice om at de har ændret dataleverandøren, kontakte din bank, og bede dem ændre din FI-kreditor til "FI-advisering via Nets/PBS".