top of page

Sådan opretter du en opkrævningstype

På Boligmanager har du mulighed for at oprette dine egne opkrævningstyper. Det kan f.eks. være nødvendigt i forbindelse med opkrævning af en særlig engangsopkrævning eller til dine egne faste opkrævninger. Opkrævningstyperne skal opdeles i hhv. Boliglejemål og Erhverv, men de oprettes og redigeres det samme sted.


Hvis du allerede har oprettet dine selskaber i Boligmanager, så skal opkrævningstypen laves særskilt på hvert selskab.


I denne guide vises både hvordan du opretter en opkrævningstype i indstillinger og på selskabsniveau.


Opsætning af opkrævningstyper i indstillinger

Som kort nævnt oven for vil en opkrævningstype oprettet i indstillinger også gælde for selskaberne, HVIS opkrævningstypen er oprettet før selskabet. Hvis selskabet er oprettet først, skal du i stedet følge guiden "Opsætning på selskabsniveau", som findes under denne guide.


Du gør følgende:

 1. Tryk på manden i højre hjørne og tryk på Indstillinger

 2. Under Økonomi i venstre hjørne vælges Opkrævningstyper

 3. Herefter tryk på knappen + Opret

 4. Du skal nu anføre navn på opkrævningstype, samt hvilke konti der skal bogføres på, når lejer bliver opkrævet.*

 5. Klik herefter på knappen Gem

*Du skal under valg af bogføringskonto selv vælge, hvorvidt kontoen er tilknyttet erhverv eller boliglejemål i kontoplanen.


Når opkrævningstypen er oprettet, kan du se den i oversigten delt op i hhv. Boliglejemål og Erhverv. Du vil nu kunne vælge opkrævningstypen som en engangs- eller fast opkrævning på lejer.

Opsætning af opkrævningstyper på selskabsniveau


Dette gør du på følgende måde:

 1. Klik på manden i højre hjørne og herefter på Selskaber

 2. Vælg det selskab, du vil oprette en ny opkrævningstype på

 3. Under Regnskab i venstre hjørne vælges Opkrævningstyper

 4. Klik herefter på knappen + Opret

 5. Du skal nu anføre navn på opkrævningstype, samt hvilke konti der skal bogføres på, når lejer bliver opkrævet.*

 6. Tryk herefter på knappen Gem

*Du skal under valg af bogføringskonto selv vælge, hvorvidt kontoen er tilknyttet erhverv eller boliglejemål i kontoplanen.


Når opkrævningstypen er oprettet, kan du se den i oversigten delt op i hhv. Boliglejemål og Erhverv. Du vil nu kunne vælge opkrævningstypen som en engangs- eller fast opkrævning på lejer.


Eksempel på oprettelse af opkrævningstype, der giver dig mulighed for at optanke lejers vaskekort på fællesvaskeriet i en ejendom:

bottom of page