Regler og rettigheder ved opsigelse af lejemål

Uanset om du eller din lejer ønsker at opsige lejekontrakten, findes der nogle regler og rettigheder, så begge parter har de bedst mulige vilkår. Herunder gennemgår vi de forpligtelser, som henholdsvis lejer og udlejer har i forbindelse med opsigelse af lejemål.


Når lejer ønsker at opsige lejemålet

Hvis lejer ønsker at opsige lejemålet og dermed også lejekontrakten, har han eller hun nogle forpligtelser over for dig som udlejer. For det første vil opsigelsesperioden ofte være tre måneder og hvis lejer opsiger midt i en måned, vil der være en opsigelsesperiode på løbende måned + opsigelsesvarslets længde, som fremgår i lejekontrakten. På den måde kan du nå at finde en ny lejer og undgå tomgang.


Når lejer vil opsige lejemålet, skal det ske skriftligt og han eller hun skal oplyse sin nye adresse senest otte dage før opsigelsesperiodens udløb. Udlej dit lejemål på ny her.


Hvis du ønsker at opsige lejer

Hvis du derimod ønsker at opsige lejer, skal der være en valid begrundelse herfor. Det kan eksempelvis være på grund af renovering, nedrivning eller salg af lejemålet. Her skal du dog være opmærksom på, at lejer har krav på genhusning, hvis der er tale om renovering eller nedrivning. Ved salg af boligen er det vigtigt at være opmærksom på, at lejeren overgår til den nye udlejer, hvor der vil være en opsigelsesperiode på 12 måneder.

Skal lejer betale husleje i opsigelsesperioden?

Om lejer skal betale husleje i opsigelsesperioden afhænger af, hvad der er aftalt i forhold til forudbetalt husleje. Enten kan du tilbagebetale den forudbetalte husleje eller også kan den forudbetalte husleje indgå som betaling af husleje i opsigelsesperioden og lejer kan dermed stoppe sin automatiske huslejeoverførsel.

Kan lejer fortryde sin opsigelse?

Nej, lejer kan ikke fortryde sin opsigelse, hvorfor du helt lovligt kan bede lejer om at flytte ud af lejemålet. Men hvis du derimod ønsker, at lejer bliver boende, kan I blot aftale det. Det er altså kun dig som udlejer, der er berettiget til at tage denne beslutning, når lejer har sendt sin opsigelse. Du kan benytte boligmanager til digital håndtering af din lejekontraktBoligmanager hjælper dig med at håndtere fraflytning

I boligmanager kan du nemt og enkelt frigøre lejere fra et lejemål. Du vælger den pågældende lejer og sætter en dato for frigørelsen. Ved hjælp af vores Dashboard har du som udlejer eller administrator et rigtigt godt overblik over dine kommende fraflyttere. Her har du en liste over de lejere, der er sat til frigørelse. Du kan se lejerens navn, adressen på lejemålet, indflytningsdatoen og frigørelsesdatoen, og ved fraflytning vil systemet sørge for at fratrække den forudbetalte husleje.


Er du blevet nysgerrig på at høre mere? Boligmanager har alt hvad du skal bruge til digital håndtering af boligadministration. Læs mere om alt det du kan med Boligmanager og få en gratis prøveperiode.