top of page

Overfør restance til næste opkrævning

Hvis din lejer mangler at betale et restbeløb fra en tidligere opkrævning, har du mulighed for at overføre beløbet til næste måneds opkrævning.


Gå til den pågældende lejer, vælg Økonomi og klik på Opkrævninger. Her kan du tjekke boksen af under Medtag restance på [xx] beløb. Lejers tidligere restance vil herefter automatisk blive medtaget på næste opkrævning.


*Bemærk at beløbet først bogføres, når betalingen sendes til opkrævning/bliver betalt.


bottom of page