top of page

Opsætning af Lejekontraktskabelon

I Boligmanager er det muligt at opsætte en standard lejekontraktsskabelon, der tager udgangspunkt i Typeformular A, 10. udgave. Systemet vil herefter automatisk benytte denne skabelon, når der oprettes en ny lejer på et lejemål.


Efter at du har oprettet selskab og ejendomme på din Boligmanager-side, anbefaler vi, at du opsætter en lejekontraktsskabelon. Du kan med fordel starte med at opsætte den på ejendommen – så vil alle oprettede lejemål efterfølgende dannes med disse oplysninger som standard. Du kan altid tilrette skabelonen under de enkelte lejemål, der afviger fra standarden på ejendommen og dermed overskrive ejendommens indstillinger, hvis det ønskes. Dette gør du under kontraktskabelonen på selve lejemålet, som vist længere nede i denne guide.


Opsætning af lejekontraktsskabelon på ejendomsniveau

For at påbegynde opsætningen af skabelonen, skal du gøre følgende:


1. Gå ind på den ejendom, du ønsker at opsætte skabelonen på 2. Vælg Kontraktskabelon under Værktøjer ude i venstre side

Du har nu mulighed for at gennemgå skabelonens § 1 - 11 på ejendommen og udfylde den ønskede information. Du kan læse mere om § 1 - 11 ved at klikke her. Gennemgangen af lejekontrakten § 1 - 11 er ligeledes at finde nederst på denne side.


Du kan med fordel gennemgå guiden lejekontraktens § 11 - særlige vilkår, hvor du kan få et større indblik i, hvilke muligheder der er for anvendelse og oprettelse af særlige vilkår til lejekontraktens § 11. Opsætning af lejekontraktsskabelon på lejemålsniveau

Ønsker du at overskrive opsætningen af standardskabelonen på ejendommen for et enkelt lejemål, skal du gøre følgende:


1. Gå ind på det lejemål, hvor du ønsker at kontraktskabelonen skal afvige fra

standarden, som er opsat på ejendommen. 2. Vælg Kontraktskabelon under Værktøjer ude i venstre side.


Du har nu mulighed for at gennemgå lejekontraktsskabelonens § 1 - 11 på lejemålet og udfylde den ønskede information. Du kan læse mere om § 1 - 11 ved at klikke her. Gennemgangen af lejekontrakten § 1 - 11 er ligeledes at finde nederst på denne side.Automatisk nettoprisindeksregulering og delegeret underskriver

Inden du fremsender din første lejekontrakt med Boligmanager, er det ligeledes vigtigt, at du får opsat Automatisk nettoprisindeksregulering samt Delegeret underskriver, hvis det er en nødvendig opsætning for dig. Klik på ovenstående links, for at finde en guide på opsætning af disse.Vejledende gennemgang af lejekontraktens § 1 - 11 til brug i Boligmanager

§ 1 - Parterne og det lejede

I § 1 skal du udfylde, hvilken boligtype lejeaftalen vedrører – fx lejlighed, ejerlejlighed, andelsbolig eller et enkeltværelse. Hvis du derimod vil indgå en lejeaftale om sommerhus, rækkehus eller dobbelthus, skal du vælge kategorien “andet”.

Herudover skal ud udfylde nogle oplysninger om henholdsvis lejer og udlejer. Både udlejers navn og adresse skal fremgå i dette afsnit. Den adresse, der skal oplyses på lejer, er den aktuelle adresse på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og ikke den lejebolig, kontrakten vedrører. Herudover skal udlejers CVR- nr./Reg. nr. oplyses. I Boligmanager vil disse oplysninger blive udfyldt i forbindelse oprettelse af en ny lejer.

Om lejemålet skal det ligeledes angives, hvad lejer har brugsret til – fx fællesvaskeri, cykelparkering, fælles gårdanlæg og lignende. Endeligt skal det noteres, hvad det lejede må bruges til uden udlejers skriftlige samtykke – fx til beboelse, erhverv eller en kombination.

§ 2 - Lejeforholdets begyndelse og ophør

§ 3 - Betaling af leje

§ 4 - Depositum og forudbetalt leje

§ 5 - Varme, køling, vand og el

§ 6 - Fællesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester

§ 7 - Lejemålets stand ved ind- og fraflytning

§ 8 - Vedligeholdelse

§ 9 - Inventar

§ 10 - Beboerrepræsentation, husdyrhold, husorden og øvrige oplysninger om det lejede

§ 11 - Særlige vilkårNote: Indholdet på denne side skal betragtes som vejledende. Har du brug for juridisk eller økonomisk bistand, bør du kontakte en advokat eller revisor.
bottom of page