top of page

Oprettelse af lejekontraktens § 11 - Særlige vilkår

I lejekontraktens § 11 skal udlejer angive fravigelser og tilføjelser til lejelovens almindelige regler. De særlige vilkår i lejekontraktens § 11 giver lejeren færre rettigheder, eller pålægger lejeren større forpligtelser end efter de almindelige regler i lejeloven.


Læs mere om Lejekontraktens § 11 her. I Boligmanager er det muligt at tilføje vilkår til din § 11, når du skal opsætte din lejekontraktskabelon på ejendoms- eller lejemålsniveau. Det er muligt at vælge blandt de allerede eksisterende standardvilkår, men det er også muligt at redigere de nuværende vilkår eller oprette nye.


Ønsker du at redigere eller oprette nye vilkår, skal du gøre følgende:

  1. Klik på personen øverst i højre hjørne og herefter på Indstillinger

  2. I venstre side af skærmen finder du fanen Kontrakter – her skal du klikke på Særlige vilkår §11

  3. For at redigere eller oprette nye vilkår skal du angive et flueben i feltet Rediger liste

  4. Det er herefter muligt at klikke på Tilføj ny eller vælge redigeringssymbolet ud fra de enkelte vilkår, du ønsker at redigere.


Sådan opretter du et nyt vilkår til § 11

Ved oprettelse af et nyt vilkår, skal du angive en Overskrift, der fortæller noget om, hvad vilkåret vedrører. Det er muligt at kategorisere de forskellige vilkår ved at angive den samme overskrift (se ovenstående billede).


Under Beskrivelse er det muligt, at angive en tekst til intern brug. Denne tekst vil ikke fremgå i Lejekontrakten. I Tekstfeltet er det muligt at beskrive vilkåret, og hvad det indebærer.


Afslut med Tilføj, hvorefter det er muligt at vælge det nye vilkår på listen.Kontraktmæssige variabler Det er muligt at angive kontraktmæssige variabler, som vist i vilkåret ovenfor. Det giver mulighed for at vælge en variabel under oprettelse af ny lejer.


Det er muligt at definere vilkårlige variabler ved at skrive #{her angives jeres variabel}. Se eksempler i ovenstående vilkår, og hvordan de fremgår ved oprettelse af ny lejer på billedet nedenfor.

Herefter vil du ved oprettelse af en ny lejer skulle forholde dig til variablen, og det vil herefter fremgå af lejekontraktens § 11.


*Efter at du har udfyldt variablen, har du mulighed for at trykke på Preview PDF for at sikre, at vilkåret fremgår korrekt i lejekontrakten.

bottom of page