top of page

Opret en opkrævning

Du har i Boligmanager mulighed for at oprette en opkrævning, hvor systemet bogfører og sender en faktura til lejer med det samme.

*Ønsker du at oprette en engangsopkrævning, der skal tilføjes til den månedlige huslejeopkrævning, kan du læse mere her.


Sådan opretter du en opkrævning

  1. Gå til Nuværende lejer og klik på Økonomi.

  2. Klik på Opkrævninger og herefter på Opret opkrævning

  3. Herefter angives Bogføringsdato, Beskrivelse af opkrævning, Opkrævningstype, Tekst, der skal fremgå på lejers opkrævning, samt Beløb.

  4. Tryk herefter på Opret


I nedenstående eksempel kan du se de nævnte felter, der skal udfyldes ifm. oprettelse af en ny opkrævning.


Ved at klikke på + bliver det muligt at tilføje en ny opkrævningstype, supplere med tekst til opkrævningen og angive et beløb. Når tekstfeltet står tomt, vil det være navnet på opkrævningstypen, der fremgår på lejers faktura.

Vælger du at supplere med tekst til opkrævningen, vil det stå i forlængelse af opkrævningstypen.Herefter vil opkrævningen fremgå med type enkeltopkrævning i feltet Opkrævninger under lejer.

Den periodiske opkrævning kan for den kommende måned redigeres indtil deadline for huslejekørsel er passeret. Herefter bogføres opkrævningen og fremsendes til lejer.Du kan få et overblik over, hvornår der er deadline for huslejekørsel her.

bottom of page