top of page

Opret BS-aftale Totalløsning med Boligmanager som dataleverandør

Guiden viser dig, hvordan du opretter din virksomhed til Betalingsservice.

Inden du tilmelder dig betalingsservice, skal du sikre, at du har den rette FI-kreditor registreret i din bank. Det kræver, at du har en FI-advisering via PBS/Nets.

*Hvis du IKKE har en FI-advisering via PBS/Nets, skal du henvende dig til din bank, og bede dem oprette en.


1. Login


2. Virksomhedsoplysninger

 • Indtast navn og kontaktoplysninger på den primære kontaktperson i jeres virksomhed.​

 • Betalingsservice henter p-nummer fra cvr-registeret. Hvis du har flere p-numre, skal du vælge den på listen, du vil bruge.


3. Ejerforhold

 • Tilføj reelle ejere. Du skal indtaste den/de ejere som er listet i cvr-registeret. Bemærk du skal benytte cpr-nr. ved indtastningen.
4. Underskriver

 • Angiv en tegningsberettiget, som underskriver ved at klikke på: Tilføj en underskriver.


5. Vælg produkt​

 • Vælg: Betalingsservice, og sæt flueben i feltet: Betalingsservice med indbetalingskort. Dette produkt giver dig mulighed for at lave automatiske opkrævninger via Boligmanager.

 • Indtast dit FI-kreditornummer, som du får oplyst af din bank.

 • Indtast herefter returadressen som skal påføres indbetalingskortene. Returadressen er den adresse som posten vil returnere indbetalingskort til, hvor levering ikke har været muligt.


6. Øvrige oplysninger

 • Du har mulighed for at redigere foreslået debitorgruppenummer, virksomhedsnavn og betegnelse. Vi anbefaler at du beholder de forud fyldte tekster.

 • Betaling på ikke bankdage, sæt her markering i Efterfølgende bankdag. • Ved dataudveksling med Betalingsservice er det vigtigt, at du vælger: Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator.

 • Ved "Dataleverandørnummer" skriver du Boligmanagers’s CVR-nummer: 41643080

 • Ved "Angiv navn på dataleverandør/administrator" skriver du: Boligmanager ApS


7. Fakturering

 • Skriv her det registrerings- og konto nr., som Betalingsservice skal trække deres gebyrer fra.

 • Vælg om du ønsker særskilt gebyrkonto.

 • Vælg om din aftale med Betalingsservice skal afregnes med eller uden abonnement. Hvis din Betalingsserviceaftale KUN skal anvendes til advisering af FI-indbetalinger, skal du vælge: Uden abonnement. Hvis aftalen skal anvendes til automatiske træk, kan det bedst betale sig at vælge: Med abonnement, når der er over 2000 automatiske træk via Betalingsservice.

 • Vælg hvordan I ønsker at modtage fakturering fra Betalingsservice. Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og du dermed kan modtage og behandle elektroniske fakturaer, vælg så: Få tilsendt fakturaen elektronisk (EAN-faktura), og skriv jeres EAN-nr. Hvis din virksomhed IKKE har et EAN-nr., vælg så: Få tilsendt fakturaen som PDF til e-Boks.


8. Øvrige oplysninger

VIGTIGT!! Ved BEMÆRK, skal du kopiere den fremhævede tekst herunder og indsætte den i bemærkningsfeltet.


Daglige leverancer retur til Boligmanager + accept af 605-leverancer:

- Daglig 602 med alle transtyper - Løbende 603 med til og afgange - Daglig 621

- Udveksling af alle typer 605-leverancer med til- og afmelding af BS-aftaler. • Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen på skærmen angående dette.

 • Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du klikke på: Print og afslut ansøgningen. Ansøgningen skal så stemples og underskrives af Jer og Jeres bank. Til sidst sendes den underskrevne ansøgning digitalt til Betalinsservice via linket her her og vælg så: Send dokumenter.

 • Udfyld formularen og vedhæft den underskrevne ansøgning og klik på: Send.

9. Videresend dine oplysninger til Boligmanager


Når du har fået bekræftet bekræftet dit dataleverandørskifte, skal du videresende selskabets PBS-nummer, FI-nummer og debitorgruppenr til Boligmanager. Har du flere selskaber, skal vi bede dig indtaste alle oplysninger i en excelfil og sende den til [email protected]. *Har du eksisterende lejere (PBS-mandater) der skal flyttes til Boligmanager, skal du samtidigt videresende en excelfil til os med følgende oplysninger:

 • - Lejernes fulde navn

 • - Lejemålets adresse

 • - Lejers PBS-nummer

Har du spørgsmål, kan du altid tage kontakt til Boligmanagers supportteam her.
bottom of page