Marker lejernes bankindbetaling

For at registrere lejernes bankindbetalinger, skal du markere deres indbetaling, som vist herunder.


 

Gå til det pågældende lejemål og under Nuværende lejer vælger du Økonomi. Åben fanen Opkrævninger og nederst på siden trykker du på knappen Marker betalt.Først når du har bogført indbetalingen, vil lejeren blive fjernet fra restancelisten. Se bogføring af manuelle indbetalinger / indbetalinger med bankoverførsel.