top of page

Engangsopkrævning

I Boligmanager kan du oprette engangsopkrævninger for én eller flere måneder ad gangen. Engangsopkrævninger tilføjes til den automatiske huslejeopkrævning over de antal måneder der angives tidligst fra startdato. Du kan oprette så mange engangsopkrævninger på lejer, som du har behov for.

*Ønsker du at oprette en opkrævning der skal bogføres og sendes til lejer med det samme skal du benytte dig af funktionen Opret opkrævning.


1. Sådan opretter du en engangsopkrævning:

  1. Gå til Nuværende lejer og klik på Økonomi herunder. Tryk på "Rediger engangsopkrævninger"

  2. Til højre kommer der en menu frem. Tryk her på + lige ovenover + Gem knappen.

  3. Herefter vælges der en opkrævningstype, tekst der skal fremgå på lejers opkrævning, antallet af måneder denne engangsopkrævning skal løbe (anført 1. ved engangsopkrævning), startdato (fra hvilken måned engangsopkrævningen skal medtages i automatisk huslejeopkrævning) samt beløb (her angives det månedlige beløb).

  4. Tryk herefter på + Gem


Bemærk at angives der mere end "1" i antallet af måneder, bliver anførte opkrævning opkrævet over de antal måneder. Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis der med lejer er aftalt en lejereduktion over en længere periode. I nedenstående eksempel er der aftalt en lejereduktion på 2000 kr. om måneden løbende fra juli til september. Derved reduceres lejen i alle 3 måneder med 2000 kr. og lejer ender med en samlet lejereduktion på 6000 kr.
2. Sådan retter eller sletter du en engangsopkrævning:

  1. Gå til Nuværende lejer og klik på Økonomi herunder. Tryk på "Rediger engangsopkrævninger"

  2. Til højre kommer der en menu frem, hvor dine oprettede engangsopkrævninger fremgår.

  3. Tryk i det felt på engangsopkrævningen du ønsker ændret, for fx at skifte dato eller beløb.

  4. Ønskes beløbet slettet, skal du trykke på - ud fra engangsopkrævningen og tryk herefter på + Gem


*Vi arbejder på muligheden for at sende opkrævninger til fraflyttede lejere. Ønsker du besked, når denne feature bliver tilgængelig, så send os en mail på [email protected] med henvisning til denne artikel.

bottom of page