top of page

Delegeret underskriver

Boligmanagers lejekontrakter udsendes og underskrives med digital signatur. Det er dit selskab, der som udgangspunkt er sat som underskriver på tværs af lejemål. Derfor skal du benytte virksomhedens NemID/MitID til at tilgå og underskrive lejekontrakten.


Hvis du ikke har adgang til virksomhedens NemID/MitID af den ene eller anden årsag, kan du registrere en person eller en anden virksomhed som delegeret underskriver. På den måde får du mulighed for, at underskrive på vegne af selskabet.


*Det er vigtigt at du laver opsætningen af delegeret underskriver, inden du sender din lejekontrakt.


Du kan oprette en delegeret underskriver ved at:

  1. Klikke på manden i højre hjørne og herefter på Selskaber

  2. Vælg herefter det selskab, hvor du vil opsætte delegeret underskriver

  3. Under Overblik i midterste hvide felt, klikker du på knappen Rediger

  4. Kryds af i det firkantet felt under Delegeret underskriver

  5. Herefter udfyldes felter med de private oplysninger inkl. CPR-nr. eller CVR. I feltet På vegne af skrives der navnet på det pågældende selskabet eller ejeren heraf. *Indsættes et CVR-nummer skal NemID/MitID'et være sat op på pågældende selskab.

  6. Bekræft oprettelsen ved at klikke på Gem

Se et eksempel på opsætning af delegeret underskriver her:
bottom of page