top of page

Håndtering af depositum og forudbetalt leje på eksisterende lejere

Når lejerne er oprettet i Boligmanager, er det til tid at lave opsætning og bogføring af depositum og forudbetalt leje.


Boligmanager kan automatisk håndtere regulering af depositum og forudbetalt leje, når huslejen ændrer sig, f.eks. i forbindelse med en huslejeregulering efter nettoprisindekset.


Læs mere om Boligmanagers automatiske nettoprisindeksering her.


Vi vil nu gennemgå følgende:

 • Opsætning af depositum og forudbetalt leje

 • Bogføring af depositum og forudbetalt leje


1. Opsætning af depositum og forudbetalt leje

For at komme i gang med opsætning skal vi gøre følgende:

 1. Gå ind på lejemål og under Nuværende lejer klikker du på Økonomi

 2. Klik herefter på fanen Depositum/Forud.leje

 3. Hvis du ønsker, at Boligmanager automatisk skal regulere depositum og forudbetalt leje, skal du krydse feltet af under Aktiveret

 4. Herefter udfyldes antal måneder

 5. Herefter udfyldes beholdning med beløb, som lejer har indbetalt

 6. Bekræft ved at klikke på Gem

Bemærk at der ud for feltet Saldobalancen står 0 kr., på hver type. Dette betyder blot, at vi endnu ikke har bogført depositum eller forudbetalt leje på lejeren. Vi kan ikke trække lister på lejerne, før dette er bogført.


2. Bogføring af depositum og forudbetalt leje

Nedenfor vises et eksempel på, hvordan du kan bogføre depositum og forudbetalt leje på lejeren. Bemærk at man kan kontrollere om der allerede er bogført depositum og forudbetalt leje på lejer, ved at kigge under Depositum/Forud.leje og herefter Saldobalancen. Den vil stå i 0, hvis der endnu ikke er bogført noget.


Gå til Nuværende lejer og vælg Økonomi. Klik på fanen Bogføring. Bogfør den nuværende depositum og forudbetalt leje, der er indbetalt af lejeren.


I nedenstående eksempel vises bogføring af

 1. 19.000 kr. kredit Depositum.

 2. 19.000 kr. kredit Forudbetalt leje.

 3. Det samlede beløb på 38.000 kr. debiteres på Bank/Fejlkonto som er en åbningsbalancekonto.

 4. Klik herefter på Bogfør og kontrollér, at depositum og forudbetalt leje stemmer under fanen Depositum/Forud.leje


Når du er færdig med at bogføre depositum og forudbetalt leje på alle dine lejere, vil du kunne trække en samlet liste ud fra systemet, hvor du kan se det indestående på tværs af alle lejere.


bottom of page