top of page

Automatisk nettoprisindeksregulering

Dette er en guide til, hvordan du opsætter automatisk nettoprisindeksregulering på Boligmanager.


1. Regulering på en hel ejendom

Hvis du ønsker at regulere alle i en ejendom på én gang, kan du gøre dette på ejendommen.

1.2. Vælg din ejendom, gå til Indstillinger og klik på Nettoprisindeksregulering I eksemplet herunder reguleres alle i ejendommen 1. januar og indeksmåneden er oktober, desuden skal det gælde pr. 1 januar 2023.


1.3. Herefter vælges feltet aktiver maksimal %-stigning for boliglejemål, og du anfører den procent, du ønsker, at huslejen maks. skal stige med f.eks. 4 % jf. ny lov om huslejeloft.

*Undlad evt. at udfylde minimal %-stigning på tværs af alle erhverv. Mere om nettoprisindeksering på erhvervslejemål under punkt 3.2. Regulering på et enkelt bolig- eller erhvervslejemål

Hvis du blot ønsker at regulere nettoprisindeks på et enkelt lejemål, fjerne reguleringen på et lejemål eller har lejemål, der ellers adskiller fra, hvad du har indsat på hele ejendommen, kan du overskrive ejendommens indstillinger.

2.1. Vælg dit lejemål og under Indstillinger klik på Nettoprisindeksregulering.

For at overskrive eksisterende nettoprisindeksering skal du først krydse kolonnen overskriv ejendommens indstillinger af.


2.2. Indtast dato, regulerings- og indeksmåned samt maksimal %-stigning for boliglejemål ved at aktivere funktionen og anføre den procent, du ønsker, at huslejen skal stige med. Bekræft ved at klikke på Gem.


*Ønsker du at aktivere/deaktivere nettoprisindekseringen på lejemålet, skal du sætte/fjerne fluebenet under punktet Aktiveret3. Under Nettoprisindeksregulering på dit erhvervslejemål kan du indsætte minimum og maksimum procent på. Du vil kun få muligheden for minimum %-stigning på de lejemål, du har opsat som erhverv. Da nettoprisindeks kan være forskellig på erhverv, anbefaler vi, at det aktiveres og ændres individuelt på hvert enkelt erhvervslejemål. Afslut dine ændringer ved at aktivere nettoprisindeks og bekræft ved at klikke på Gem.*Såfremt nettoprisindeks også gælder depositum og forudbetalt leje, skal du huske at bogføre det på dine lejere først. Læs mere om, hvordan du bogføre depositum og forudbetalt leje på dine eksisterende lejere her.

bottom of page