Automatisk nettoprisindeksregulering

Dette er en guide til, hvordan du opsætter automatisk nettoprisindeksregulering.


Regulering på en hel ejendom

Hvis du ønsker at regulere alle i en ejendom på én gang, kan du gøre dette på ejendommen.

Vælg din "Ejendom" gå til "Indstillinger" vælg "Nettoprisindeksregulering" I eksemplet herunder reguleres alle i ejendommen 1. januar og indeksmåneden er oktober, desuden skal det gælde pr. 1 januar 2023.


Herefter vælges feltet "aktiver maksimal %-stigning for boliglejemål", og du anfører den procent, du ønsker, at huslejen maks. skal stige med f.eks. 4 % jf. ny lov om huslejeloft.Regulering på et enkelt bolig- eller erhvervslejemål

Hvis du ønsker at regulere nettoprisindeks på et enkelt lejemål, skal du gå til dit "Lejemål", og under "Indstillinger" vælg "Nettoprisindeksregulering".


Du kan ligeledes vælge feltet "aktiver maksimal %-stigning for boliglejemål" og anføre den procent, du ønsker, at huslejen skal stige med.


For at aktivere indstillingerne på enkelte lejemål skal du huske at krydse kolonnen "overskriv ejendommens indstillinger" af.På erhverv kan du sætte maksimal og minimum procent på.
Vær opmærksom på, at hvis du har importeret lejere i Boligmanager, skal du bogføre depositum og forudbetalt leje på eksisterende lejere.


Guide til bogføring af depositum og forudbetalt leje på eksisterende lejere