4 særlige vilkår udlejere ofte glemmer

Hvis du ønsker at pålægge lejer særlige vilkår, der fraviger fra lejelovens almindelige regler, er det et krav at du udarbejder en skriftlig lejekontrakt og angiver de særlige vilkår korrekt i paragraf 11.

Der kan være forskellige årsager til at udvide lejekontrakten med paragraf 11, som både kan indeholde fravigelser og tilføjelser til lejelovens almindelige regler. Herunder har vi listet fire af de vigtigste krav, som mange udlejere alligevel glemmer eller udfylder forkert i § 11:

1. Tidsbegrænsning af lejemålet – tilføjelse til § 2

Hvis du ønsker at indgå en tidsbegrænset lejeaftale, skal dette beskrives i § 11 for at være gyldigt. Det skyldes, at lejeaftaler ifølge lejelovens almindelige regler er tidsubegrænsede medmindre, at der er en tilstrækkelig begrundelse for at tidsbegrænse lejemålet og dette er beskrevet i § 11.

2. Husk regulering af huslejenlejen efter nettoprisindeks – tilføjelse til § 3

Hvis du ønsker at kunne regulere huslejen årligt som følge af prisudvikling i markedet, skal det skrives ind i § 11. Hvis ikke du gør det, forbliver huslejen den samme uanset, om lejer bor i lejemålet i 1 eller 10 år.

3. Udvidet vedligeholdelsespligt – fravigelse til § 8

Hvis du ønsker at pålægge lejer den udvendige og/eller indvendige vedligeholdelsespligt, skal det angives i lejekontraktens paragraf 11. Det kan eksempelvis indebære, at lejer får ansvaret for at holde hårde hvidevarer, vægfarver, træværker mm.. I så fald skal det angives i § 11 eller i et særskilt dokument for vedligeholdelsesreglement. Hvis sådan et dokument eksisterer, skal det også noteres i § 11 for at være gyldigt.

4. Regler om husdyr i lejemålet – tilføjelse til § 10

Hvis du ikke ønsker nogen former for husdyr eller smådyr i din lejebolig, skal det angives i paragraf 11. Lejeloven skelner nemlig mellem husdyr og smådyr, så selvom du angiver i § 10, at lejer ikke må holdes husdyr, er det ikke ensbetydende med, at de ikke må holde smådyr såsom gnavere, fisk og krybdyr. Det skal derfor noteres i § 11, hvis du ikke tillader nogen former for husdyr og smådyr.


Faldgruber i paragraf 11, der kan gøre din lejekontrakt ugyldig

Efter den nye lejelov trådte i kraft 1. juli 2015, blev der autoriseret en ny standardlejekontrakt for beboelse i form af typeformular A9. De første 10 bestemmelser heri er standardbestemmelser fra lejeloven, hvor paragraf 11 er særbestemmelser og dermed fravigelser eller tilføjelser til §§ 1-10.

Når det kommer til §11, er det vigtigt at være opmærksom på de faldgruber, der kan gøre lejekontrakten ugyldig. For det første må du ikke angive fravigelser og tilføjelser direkte i §§ 1-10. Disse skal tilføjes separat i § 11. Hvis din paragraf 11 derudover indeholder for mange fejl, kan den også blive erklæret ugyldig. Sidst men ikke mindst – hvis du tilføjer fravigelser, der strider imod lejeloven, vil de blive ugyldige.

Hvis din § 11 bliver erklæret ugyldig af huslejenævnet, vil lejelovens almindelige regler træde i kraft, hvilket stiller dig som udlejer væsentlig ringere end tilfældet med en juridisk korrekt § 11.


Undgå faldgruber med Boligmanagers digitale lejekontrakt

Hos Boligmanager vil vi gerne hjælpe dig i mål med at udfylde dine lejekontrakter og herunder § 11 korrekt, så du er bedst muligt stillet i dine lejeforhold. Derfor har vi udviklet en digital lejekontrakt, der for det første bygger på en juridisk korrekt typeformular A9 og for det andet gør det muligt for dig at opbevare og samle dine lejekontrakt digitalt, så du får et bedre overblik og samtidigt overholder alle krav til GDPR.

I vores digitale lejekontrakt har vi netop haft fokus på at gøre det nemmere for dig at udfylde paragraf 11 korrekt, så du ikke står i en situation, hvor huslejenævnet kan erklære dine lejekontrakter for ugyldige. Du har desuden mulighed for at benytte vores automatiske nettoprisindeksregulering, så huslejen reguleres årligt jævnfør Danmarks statistik.


Lav din standard kontrakt og tilpas, på hvert enkelt lejemål.

Lejekontrakter er ofte ikke ens. Så når du får brug for at justere og tilpasse dine lejekontrakter til hver enkelt lejemål, så har Boligmanager gjort det enkelt. På enhver ejendom opsætter man en standard lejekontrakt, som kan justeres på hver enkelt lejemål.


Tag endelig kontakt til os og hør nærmere om vores digitale lejekontrakt.

Kontakt os og hør mere om vores digitale lejekontrakt