Funktioner

Et fleksibelt og brugervenligt system med alt hvad du behøver..

Ejendomsadministration

Oprettelse af selskaber, ejendomme og lejemål.

Boliglejemål, ejerlejlighed, værelse, erhvervslejemål, p-plads og depot.

Oprettelse af lejere.

Step-by-step flow med digital lejekontrakt, opkrævninger, upload af dokumenter.

Bogføring på lejer/ejendomsniveau.

Løbende bogføring og opkrævning samt engangsopkrævninger såsom udlæg og påkravsgebyr.

Moms og splitmoms (areal, omsætning).

Huslejehåndtering

Nettoprisindeksregulering.

Via Danmarks statistik. 

Erhverv maks/minimum kan fastsættes

Regulering af husleje, depositum og forudbetalt leje.

Bogføring af indbetalte beløb.

Synkronisering til economic.

Periodisk bogføring.

Automatisk tomgangsbogføring.

Automatisk bogføring og opkrævning af forudbetalt leje ved fraflytning.

Simpel indflytning

Digital underskrift.

Underskriv kontrakt mm.. via Penneo.

NEMID validering.

Første indbetaling samlet ét sted.

Betaling af depositum, forudbetalt husleje og første lejeperiode med digital indbetalingskort(FIK) eller Dankort.

Opsætning til betalingsaftale.

Betalingsservice eller Dankort.

Tilmelding til el-selskab

Digital lejekontrakt

Nem oprettelse af lejekontrakt.

Standardskabelon.

Opret din standardskabelon på ejendomsniveau.

Redigering på hvert enkelt  lejemål.

Præ-definerede afsnit til §11.

Automatisk indsættelse af nettoprisindeksregulering i §11.

Lav dine egne lister

Dataudtræk.

Alt data vedrørende lejer, lejemål og saldobalance kan sammensættes, som man ønsker det.

 

Excel eller CSV fil.

Overblik med Dashboard

Restancelisteoverblik.

Fraflytningsstatus.

Indflytningsstatus.

Tomgangsstatus

Nye beskeder fra lejere.

Påmindelser

Lejerportal

Lejerportal.

Lejernes digitale platform med:

  • Digital opslagstavle.

  • Overblik over betalinger.

  • Kommunikation mellem lejer. og udlejer.

  • Dokumenter eks. lejekontrakt.

  • Opret betalingsserviceaftale.

Beskedersystem

Fælles beskeder.

Skriv beskeder til én enkelt lejer eller flere lejere på en gang.

Historikken gemmes

Forbrugsregnskab

Acontoliste i EXCEL eller CSV.

Hent Acontoliste fra systemet i EXCEL og CSV og send til dem der udarbejder forbrugsregnskabet. Når regnskabet kommer retur, indtastes forbruget i systemet og opgørelsen opkræves samt bogføres sammen med huslejen. Systemet bogfører automatisk acontobeløbene på den valgte afregningskonto, så lejerens aconto indbetaling nulstilles og er klar til næste regnskab.

 

Systemet bogfører og opkræver automatisk skyldigt/tilgodehavende når du ønsker det.

Vores team er klar til at hjælpe dig

info@boligmanager.com 

Tel: +45 71 99 53 80